2012

Na Godišnjoj skupštini Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji, koja je održana u ponedeljak, 17. decembra 2012. godine u prostorijama Privredne komore Srbije, predsedavajući osam radnih grupa predstavili su dosadašnja postignuća, mnogobrojne zajedničke aktivnosti, kao i planove za sledeću godinu. Tokom nekoliko najznačajnijih akcija u 2012. godini 10 kompanija i institucija prikupilo je 500 knjiga  za Narodnu biblioteku u Boru, članice su pružile pomoć starim i iznemoglim licima u ruralnim područjima,  a za građane je organizovan program predavanja na temu „Upravljanje ličnim finansijama“.

Članice su aktivno radile i na promociji ljudskih prava -u organizaciji sa drugim UN agencijama organizovale su dve velike konferencije: Principi poslovanja i dečija prava kao i Principi osnaživanja žena, na kojoj je prisustvovao i predsednik Republike Srbije.

Kao najvažniju aktivnost u 2012. a za koju je i Kancelarija Globalnog dogovora u Njujorku uputila reči pohvale domaćoj mreži, istaknuto  je organizovanje Trećeg godišnjeg sastanka evropskih mreža Globalnog dogovora u oktobru ove godine. Dvodnevni sastanak je protekao uz  prisustvo domaćih predstavnika mreže i 55  članova delegacija iz 21 lokalne mreže Evrope, koji su stavili u fokus održivost u finansijskom sektoru, borbu protiv korupcije i ulogu lokalnih mreža na putu održivosti.

U video poruci koju je uputio Georg Kel (George Kell), izvršni direktor Globalnog dogovora UN, pored reči podrške i ohrabrenja, domaćoj mreži je postavljen i ambiciozan zadatak, a to je da u naredne 2-3 godine udvostruče broj članica koje dolaze iz poslovnog sektora.

Tokom skupštine, predstavnicima članica su se obratili savetnik predsednika Privredne komore Srbije Aleksandar Perić, kao i  Stalni koordinator programa Ujedinjenih nacija za razvoj Vilijam Infante (William Infante). Andrea Brbaklić, predsednica UO Globalnog dogovora u Srbiji, upoznala je Skupštinu Globalnog dogovora sa Izveštajem za 2012. godinu i Planom rada za 2013. godinu i istakla je nekoliko bitnih publikacija u kojima je  domaća  mreža imala učešće, a koje predstavljaju primere dobrih praksi na svetskom nivou.

Ovogodišnja skupština je bila i izborna za rukovodstvo mreže čime je  uspostavljen novi saziv Upravnog odbora na period od naredne dve godine.

Zapisnik

Izveštaji i planovi po radnim grupama

Izveštaj GD 2012

Plan GD 2013

Slike