Radne grupe

U okviru Globalnog dogovora u Srbiji funkcionišu sedam radnih grupa:

1. Radna grupa za socijalno uključivanje;

2. Radna grupa za borbu protiv korupcije;

3. Radna grupa za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama;

4. Radna grupa za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja;

5. Radna grupa za životnu sredinu (u okviru ove RG je Tim za podršku u vanrednim situacijama);

6. Radna grupa za medije;

7. Radna grupa za radna prava.

Sve radne grupe imaju utvrđene planove rada i sastaju se po unapred dogovorenom rasporedu.