Organizacija

Organizaciona struktura u Srbiji

10. jula 2007. godine na zajedničkom sastanku svih članica Globalnog dogovora u Srbiji odlučeno je da mreža  funkcioniše kao polu formalna. Donet je statut kojim je definisan način rada mreže u Srbiji i izabrani su članovi Upravnog odbora i sekretarijat. Tom prilikom formirane su i tri radne grupe: Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom, Radna grupa za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finanasijama i Radna grupa za borbu protiv korupcije.

Mreža je nastavila da funkcioniše kao poluformalna do danas. Broj radnih grupa se povećao, a izmene akta   Organizacioni principi i upravljačka struktura mreže su usvojene na Godišnjoj skupštini 2014. Sa preko 110  članica mreže i brojnim aktivnostima iza sebe održivost nije dovedena u pitanje.