Kontakt

Upravni odbor

Predsednica Upravnog odbora – Marijana Pavlović, KPMG – mpavlovic@kpmg.com

Sekretarijat

Sanja Bunić – globalni.dogovor@pks.rs, sanja.bunic@pks.rs

Radna grupa za promociju ciljeva održivog razvoja

Siniša Mitrović –  sinisa.mitrovic@pks.rs

Radna grupa za socijalno uključivanje

Uroš Delić – uros.delic@divac.com

Radna grupa za borbu protiv korupcije

Marko Petrović – marko.v.petrovic@siemens.com

Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

Marija Vojinović – marija.vojinovic@nbs.rs

Radna grupa za edukaciju i razvoj DOP-a

Mile Samardžić – mile.samardzic@gmail.com

Radna grupa za životnu sredinu

Jovana Tufekdžić – Jovana.Tufegdzic@cchellenic.com

Tim  za podršku u vanrednim situacijama

Marko Savić – markomonitoring@gmail.com