Izveštavanje o napretku i angažovanju

Izveštavanje o napretku
Jedna od eksplicitnih obaveza koju kompanija preuzima ulaskom u UN Globalni dogovor jeste da proizvede godišnje Izveštavanje o napretku u sprovođenju 10 principa na kojima se zasniva Globalni dogovor. Izveštavanje o napretku predstavlja posvećenost ka većoj odgovornosti i transparentnosti kompanije, kao i predstavljanje interesnim grupama (npr. investitorima, potrošačima,civilnom društvu, Vladama, itd) napretka u uspostavljanju 10 principa UN Globalnog dogovora i podršci poznatim UN ciljevima za dalji razvoj.
Kompanije su obavezne da godišnje dostavljaju Izveštavanje o napretku postavljajući ga na UN Global Compact internet sajt i da ga podele sa interesnim grupama. Izveštavanje o Napretku je važna demonstracija učesnikove posvećenosti UN Globalnom dogovoru i njegovim principima, s obzirom da kršenje politike prikazane u Izveštavanju o napretku rezultira promenom učesnikovog statusa i krajnjeg brisanja sa liste učesnika.
Sam format Izveštaja je fleksibilan, ali on mora u sebi sadržati sledeće elemente:
1. izveštaj o kontinuiranoj podršci UN Globalnom dogovoru u uvodnom pismu, izjava od strane direktora izvšnog odbora, predsedavajućeg ili drugog direktora;
2. opis praktičnih akcija sprovedenih od momenta učlanjenja ili od najskorijeg Izveštavanja o napretku u cilju: (1) implementacije principa UN Globalnog dogovora i (2) sprovođenja zajedničkih projekata za podršku opštim UN ciljevima;
3. odmeravanje krajnjih ili očekivanih rezultata koristeći, koliiko god je moguće, indikatore kao što su indikatori razvijeni od strane Global Reporting Initiative (GRI).

Izveštavanje o angažovanju
Ostali učesnici – neposlovni su u obavezi da dostavljaju Izveštaj o angažovanju. Politika Izveštaja o angažovanju se primenjuje od oktobra 2013., a prvi izveštaji se očekuju od 2015. godine.

Kao i Izveštaj o napretku i ovaj izveštaj sadrži pismo direktora o kontiuniranoj podršci UN Globalnom dogovoru, opis praktičnih akcija sprovedenih u poslednje dve godine a u cilju izražavanja primene 10 principa Globalnog dogovora i neophodno je da sadrži merljive rezultate.

Ukoliko kompanija ili neposlovni sektor ne dostave izveštaje biće označeni na sajtu UN Globalnog dogovora kao nekomunicirajući. Takav status će moći da održe godinu dana, nakon čega sledi isključenje iz ove inicijative.